Tietosuojaseloste

Euroopan Unionin tietosuoja-asetus (2016/679) on astunut voimaan 25.5. ja olemme sitoutuneet noudattamaan sopimuksen asettamia velvoitteita henkilötietojen käsittelystä.

Asetukseen voit tutustua täällä: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FIN&toc=OJ:L:2016:119:TOC

Henkilötietojen keräämisen tarkoitus

Keräämme verkkosivujemme kautta tietoja voidaksemme viestiä sinulle ja vastata yhteydenottopyyntöihin, oikeudellisten ja sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi, liiketoimintamme ja verkkosivumme kehittämiseksi sekä palveluidemme ja markkinointimme kohdentamiseksi sinulle.

Mitä henkilötietoja kerätään

Keräämme verkkosivujemme kautta tietoa evästeiden ja lomakkeiden kautta.

Evästeet

Käytämme verkkosivuillamme vain sivuston toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa laitteellesi.

Lomakkeet

Sivustollamme on lomakkeita, jotka keräävät vain asiakaspalvelumme ja -viestintämme kannalta välttämättömiä tietoja. Lomakkeella kerättäviä henkilötietoja ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti sekä titteli/rooli taloyhtiössä.

Tietojen käsittely ja luovuttaminen

Tietoja käsittelevät vain asianmukaiset henkilöstömme jäsenet eikä tietoa jaeta tarpeettomasti eteenpäin. Henkilökuntamme on perehdytetty tietoturva-asioista ja käytämme tietoturvallisia menetelmiä ja välineitä työssämme.

Tietoja säilytetään vain tarpeellinen aika, joka riippuu kerätyn tiedon luonteesta.

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Kolmannet osapuolet, joiden palveluita käytämme, ovat sitoutuneet myös noudattamaan Euroopan Unionin tietosuoja-asetusta henkilötietojen käsittelyn osalta.

Oikeus henkilötietoihin

Olemme sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetusta yksilön oikeuksista hänestä kerättyihin tietoihin. Näihin kuuluvat oikeus peruuttaa suostumus, oikeus päästä käsiksi tietoihin, oikeus saada virheet korjatuiksi, oikeus kieltää suoramarkkinointi, oikeus vastustaa tai rajoittaa käsittelyä ja oikeus saada tiedot siirretyiksi.

Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä: Virta Isännöinti Oy

Yhteyshenkilö: Kukka Koskinen, tietosuojavastaava, 020 733 5051 kukka.koskinen@virtaisannointi.fi